Terreng og nøkkel nr: 6
Areal: 1116 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Ja, Meitjennhytta
Fiskevann: Ja, Meitjenn
Arter: Hare, rådyr, orrfugl, storfugl, ender, gjess og smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Skisjø består av lier og topper, her er det alt fra eldre plantet granskog til nye hogstflater.

Kjørebeskrivelse

Følg rv32 mot Siljan. Når du kommer til heivannet skal du inn til høyre der det står skiltet ”skytebane” følg deretter til Klubbhuset vårt ved Meitjenn.