Terreng og nøkkel nr: 4.
Areal: 1863 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Ja, Havretjennstua
Fiskevann: Ja, Havretjenn.
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl, Ender, Gjess og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Terrenget består av nyere og eldre hogstfelt. Det er blandinskog gran/lauv. Og noe okkupert terreng. Skogsbilveg langs terrenget, men denne blir brukt av turgåere så vis hensyn.

Kjørebeskrivelse

Kjør R32 mot Siljan og ta av inn til venstre mot Gravli. Etter ca 1 km kommer det et kryss, ta av til venstre. Følg denne vegen mot blåfjellparkeringen. Kjør forbi denne til du kjører igjennom et (rotete) småbruk. Med Et hvit hus og en låve på venstre side. Når du har kjørt forbi dette kommer du til en bomveg med kjetting. Da er du fremme.