Terreng og Nøkkel nr: 3
Areal: 1798 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbarearter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl, Ender, Gjess og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Søndre skrehelle er toppen av Skrehelle, der man finner glissen til tett furuskog, og planta granfelt. Her har vi innslag av noen bløte myrområder og små tjenn. For å komme inn i terrenget kan man gå fra Fjelldalen, eller kjøre om Vennstøpliane. Igjennom terrenget har turistforeningen en tursti, så vis hensyns og vær imøtekommende til andre.

Kjørebeskrivelse
 Kjør R32 mot Siljan og ta av på Luksefjellveien rett etter Felleskjøpet og Shell (skiltet Luksefjell). Etter ca 10 km ta av til høyre rett over Motorsportsenter. Passer bommen og ta første vei til høyre. Følg veien og etter ca 4,5 km er terrenget på høyre side.