Terreng og nøkkel nr: 27
Areal : 5822 da
Bomveg : Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbare arter: Storfugl, orrfugl, hare og smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Rognliåsen består av variert skog, eldre hogsflater, planta områder, ungskog, eldre gran og furuskog, samt tørre og åpne sveer.

Veibeskrivelse

Alternativ1:

PS. De siste km til dette terrenget egner seg ofte ikke for lave biler.
Følg rv31 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Ta av til venstre, R31 til Luksefjell. Følg denne vegen litt over 1,3 mil til du kommer til et kryss og en liten bru. Da skal du ta til venstre før broen. Følg så denne vegen rett fram i nesten en mil, til du kommer over en bro, da skal du inn til venstre. Denne vegen er lett gjenkjennelig for det har stått en gammel bom der, og det stikker noen steiner opp i vegen. Følg følg denne veien et lite stykke og du har terrenget på høyre side mot nord. 

Alternatiiv2:

Følg R31 mot Luksefjell. Kjør denne vegen i ca 2,5 mil. Når du har kjørt over bru nr 2 i Luksefjell, tar du bobveg inn til venstre som går mot Lona og Grantjenn. Du vil nå ha terrenget på venstre side mot syd.