Terreng og nøkkel nr: 26
Areal: 3720 da
Bomveg: Ja
Fiskevann: Ja (Kort kan kjøpes via GS)
Arter: Storfugl, Orrfugl, Hare og Smårovvilt

Terrengbeskrivelse

Stodalstjenn består av variert skog, eldre hogsflater, planta områder, ungskog, eldre gran og furuskog, samt tørre og åpne sveer. Noen fuktige myrdrag og to tjenn.

Veibeskrivelse

PS. De siste km til dette terrenget egner seg ofte ikke for lave biler.
Følg rv31 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Ta av til venstre, R31 til Luksefjell. Følg denne vegen litt over 1,3 mil til du kommer til et kryss og en liten bru. Da skal du ta til venstre før broen. Følg så denne vegen rett fram i nesten en mil, til du kommer over en bro, da skal du inn til venstre. Denne vegen er lett gjenkjennelig for det har stått en gammel bom der, og det stikker noen steiner opp i vegen. Følg så denne et stykke oppover til det kommer en veg som går krapp opp mot høyre. Fortsett rett fram her helt opp til du kommer til et vannpå venstre side. Du er nå ved Stodalstjenn og kan parkere her. Du er har nå terrenget på venstre side av vegen, mot øst Du kan også kjøre videre inn til Blokkvann og parkere her.