Terreng og nøkkel nr: 24
Areal : 2845da
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Fjellvannet

Jaktbare arter: Orrfugl, Storfugl, Hare, Rådyr og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Rønningen består av variert skog,kulturlandskap, eldre hogsflater, planta områder, ungskog, eldre gran og furuskog. Elva fra Økteren renner gjenom terrenget.

Veibeskrivelse

Følg rv31 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Ta av til venstre, R31 til Luksefjell. Følg denne vegen litt over 1,3 mil til du kommer til et kryss og en liten bru. Da skal du ta til høyre mot Luksefjell. Kjør hele veien forbi Luksefjell kirke, over brua og ta til høyre mot Rønningen gård. Da er du midt i terenget.