Terreng og nøkkel nr: 23
Areal: 5305daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Ja (Kort kjøpes av GS)
Arter: Hare, Storfugl, Orrfugl, Rype, Rådyr og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Østre svanstul har et flott og variert terreng, området er forholdsvis flatt. En liten del av terrenget går ned mot Svanstulvegen, og der er det bratte skråninger. Terrenget består av myrområder og små dalsøkk. Store deler med dominerende små furuskog, men man finner granskog og bjørk regelmessig.

Veibeskrivelse

Følg R44 mot Valebø. Når du ser skiltet til Svanstul, skal du følge denne vegen inn til høyre. Følg deretter skogsbilvegen igjennom ”kortbommen” og videre oppover helt frem til Svanstulparkeringen. Da er du kommet til terrenget.