Terreng og nøkkel nr: 21
Areal : 3188 da
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Fjellvannet

Jaktbare arter: Orrfugl, Storfugl, Hare, Rådyr og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Haukroa består av variert skog,noe kulturlandskap, eldre hogsflater, planta områder, ungskog, eldre gran og furuskog. Elva fra Økteren renner gjenom terrenget.

Veibeskrivelse

Følg rv31 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Ta av til venstre, R31 til Luksefjell. Følg denne vegen litt over 1,3 mil til du kommer til et kryss og en liten bru. Da skal du ta til høyre mot Luksefjell. Kjør hele veien rundt Fjellvannet til du kommer til en vik nord i Fjellvannet med en gård på høyre side. Du er nå ved Haukroa og kan ta bomvei rett nord og inn i terrenget. Veien stopper i terrenget.