Terreng og nøkkel nr: 20
Areal : 1663 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann:Nei
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Skogsfugl, Orrfugl og Smårrovvilt.

Terrengbeskrivelse

Terrenget er forholdsvis flatt, det består av mye gran men har også en del furu. Det går et bekkedrag igjennom hele terrenget. Det trives både rådyr og hare i dette område.

Veibeskrivelse

Følg R31 mot luksefjell. Kjør denne vegen i ca 2,5 mil. Når du har kjørt over bru nr 2 i luksefjell går vegen slakt opp mot venstre. Da fortsetter du denne vegen videre og helt opp til du kommer frem til Bestul. Her har du en bomveg som går til høyre. Kjør inn denne vegen og følg den så langt som til et lite vann på venstre side. Her finner du parkeringsmuligheter.