Terreng nr: 2
Areal: 1369 daa
Bomveg: Nei
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbarearter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl, Ender, Gjess og smårovvilt

Terrengbeskrivelse

Nordre Skrehelle er ei li som går fra golfbanen på Jønnevald og strekker seg nesten opp til Skrehelletoppen. Det er gran og furuskog med innslag av lauvarter. Her finner man hogstflater og plantet granskog. For å komme inn i terrenget anbefales det og gå fra Fjelldalen. Parkering er avmerket på kart.

Kjørebeskrivelse

Følg rv32 mot siljan. Kjør forbi gjerpen kirke og videre ned mot flata ved børsesjø. Der er det skiltet mot Fjelldalen. Ta så inn til venstre. Kjør 1 km og følg videre skilting inn mot Fjelldalen til høyre. Kjør så i 3-4 km og parker på parkeringsplassen. Deretter følg så stien inn i terrenget.