Terreng og nøkkel nr: 19
Areal : 4152 daa
Bomveg : Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbare arter: Rådyr, Hare, storfugl, orrfugl og smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Hestemyrfjell består mest av bratte lier, der grana dominerer. Det er både hogstflater, nyplantet skog og eldre plantefelt. På toppen er det flatere, men sjansen for å treffe rådyr i liene kan være stor.

Vegbeskrivelse

Følg R31 mot Luksefjell. Kjør denne vegen i ca 2,5 mil. Når du har kjørt over bru nr 2 i Luksefjell går vegen slakt opp mot venstre. Da har du terrenget på høyre side. Parkeringsmuligheter finnes langs denne vegen litt lengre nord. Du kan også følge veien lenger nord, hvor det går av en bomveg til høyre. Bommen kan passeres, ta til høyre i første kryss og følg veien inn i terrenget.