Terreng og nøkkel nr: 17
Areal: 4685 da
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbare arter: Hare, Orrfugl, Storfugl, Rype, Ender, Gjess og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Svanstulflåttene består av bratte lier og kløfter, før man kommer opp på toppen der man har alt fra åpne myrområder til knusktørre furunabber. Her kan man finne rype, men sjansen for at orrfuglen viser seg er større. Terrenget er stort av størrelse så her kan man finne mye interessante skogtyper. Både eldre hogstflater, samt gammel falleferdig skog.

Vegbeskrivelse

Følg R44 mot Valebø. Når du ser skiltet til Svanstul, skal du følge denne vegen inn til høyre. Følg deretter skogsbilvegen igjennom ”kortbommen” og videre helt oppover til Svanstulparkeringen. Her finner du en bom, kjør inn denne bomvegen og hold til venstre i første kryss. Du vil så komme forbi den gamle rødekorshytta på venstre side, da skal du fortsette videre over ei bru. Når du er ved denne brua har du kommet deg inn i terrenget.