Terreng og nøkkel nr: 15
Areal: 3679 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl, Ender, Gjess og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Lønntjønn består for det meste av dominerende furu og noe granskog, noe som gjør det til et forholdsvis godt storfuglterreng. Sørsiden av terrenget er forholdsvis flatt, men det finnes en del lier og bekkedrag lenger nord.

Veibeskrivelse

Følg R44 mot Valebø. Når du ser skiltet til Svanstul, skal du følge denne vegen inn til høyre. Følg deretter skogsbilvegen igjennom ”kortbommen” og videre oppover. Når du kommer til ett kryss med en bomveg til venstre, og en stor strømmledning som går igjennom terrenget. Så skal du ta deg inn denne bomvegen til venstre og følge på. Ved første kryss skal du holde til høyre. Du vil etter en stund komme til et nytt ”Y” kryss, da er du helt nord i terreng 15.