Terreng og nøkkel nr: 14
Areal: 2734 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbare Arter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl og Smårovvilt

Terrengbeskrivelse

Bjørndalsterrenget er et fint og variert terreng. Det inneholder alt fra tett furuskog og gran, til mer åpent områder med myr og glissen furu skog. Dette terrenget er et godt orrfuglterreng.

Kjørebeskrivelse

Følg Valebø vegen frem til innkjøringa til Svanstul. Følg deretter Svanstulveien et stykke oppover, til du får en elv på venstre side. Når det kommer en bru og veg over denne til venstre skal du inn dit for å komme best mulig inn i terrenget.