Terreng og nøkkel nr: 13
Areal: 4672 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Nei
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl og smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Terrenget har noen eldre traktorveger spredt rundt i terrenget, disse fører til eldre hogstflater og tynningsskog. Innslag av blandingsskog og gran lavt i terrenget, mens høyere oppe blir furu og gran dominerende. Her finner man alt fra gammelskog til nyplantet felt.

Kjørebeskrivelse

Følg R44 mot Valebø. Når du ser skiltet til Svanstul, skal du følge denne vegen inn til høyre. Følg deretter skogsbilvegen igjennom ”kortbommen” og videre oppover. Når du kommer til ett kryss med en bomveg til venstre, og du ser en stor strømmledning som går igjennom terrenget. Da er du helt sør i terreng 13.