Terreng og nøkkel nr: 12
Areal : 3477 da
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Røyvannet og Nisterudtjenn

Jaktbare arter: Orrfugl, Storfugl, Hare, Rådyr og Smårovvilt.

Kjørebeskrivelse

Følg R44 mot Valebø. Etter at du har passert badeplassen Bliva vil du komme til Nisterudtjennet på høyre side. Ta av inn til høyre i nordenden av vannet og kjør til Nisterudstua. Du er har da terrenget øst for deg. Alternativ inngang er fra Nord fra skogsbilvei inn mot Fagerlitjenn. Kjør da mot Svanstul og ta til venstre mot Fagerlitjenn et stykke opp i bakken.  Du har da terrenget sør for deg.