Terreng og nøkkel nr: 11
Areal : 3360 da
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Røyvannet og Nisterudtjenn

Jaktbare arter: Orrfugl, Storfugl, Hare, Rådyr og Smårovvilt.

Kjørebeskrivelse

Følg R44 mot Valebø. Etter at du har passert badeplassen Bliva vil du komme til Nisterudtjennet på høyre side. Ta av inn til høyre i nordenden av vannet og kjør til Nisterudstua. Du er har da terrenget nord og vest for deg.