Terreng og nøkkel nr: 10
Areal: 1934 daa

Bomveg : Ja
Hytte: Nei
Fiskevann : Nei
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Storfugl, Orrfugl, Ender, Gjess og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Terrenget er forholdsvis flatt, består for det meste av gran og furu. Noe eldre hogstflater og små myrområder.

Kjørebeskrivelse

Kjør R353 og følg Voldsvegen til Vold. Ta til høyre mot Drangedal og følg R356 i 5,1 km, ta så til høyre ved en kiosk og kjør inn på Høydalsvegen. Denne skal følges i ca 9 km. Etter at man har passert nedre Haugtjenn på venstre side skal man ta første skogsbilveg til venstre. Denne skal man følge ca 500 mfør man tar første veg til høyre. Så skal man fortsette å kjøre i ca 3 km, før man skal ta til høyre. Nå skal man IKKE første veg til venstre, men neste. Denne skal følges i ca 1,5 km. Da skal man ta til venstre i krysset inn til Torkildsdal, når man har kjørt denne i ca 1 kmer man kommet til et vann, og da er man i enden av terrenget.