Terreng og nøkkel nr : 1
Areal: 1694 daa
Bomveg: Ja
Hytte: Nei
Fiskevann: Ja (Kort kan kjøpes av GS.)
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Orrfugl, Storfugl, Ender, Gjess og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Mesteparten av terrenget består av slake til bratte lier og kløfter. Skogen består av alt fra hogstflater nyplantet ungskog, tett granskog til gammelskog med innslag av lauvskog. Lettest tilgang til terrenget er fra området som er merket med P og følge stien opp mot ” Levorstjenn”.

Kjørebeskrivelse

Kjør R32 mot Siljan og ta av på Luksefjellveien rett etter Felleskjøpet og Shell (skiltet Luksefjell). Etter ca 10 km ta av til høyre rett over Motorsportsenter på Flittig. Passer bommen og ta første vei til høyre. Følg veien og etter ca 2,5 km er terrenget på høyre side.